Vad är Kipinä?

Kipinä Productions är ett kulturproduktionsbolag. På Kipinä planerar och verkställer vi program och utbildningshelheter som motsvarar kundens behov, fungerar som experter i publikarbete eller konstpedagogiska projekt samt sköter administrativa och produktionsrelaterade uppgifter för olika organisationer inom kulturbranschen. Konstnärer, producenter och konstpedagoger ur olika branscher verkar på ett flexibelt sätt inom ramen för vår verksamhet.

Publikarbete

Kipinä producerar tjänster för publikarbete inom alla konstbranscher och arbetar med samtliga delar av processen – från idéstadiet och planeringen till produktionsskedet och själva verkställandet. Vi hjälper kulturaktörer att hitta ny publik och att utveckla sin verksamhet i en mera interaktiv riktning. Vi kan planera och utveckla organisationens verksamhet tillsammans, verkställa redan existerande planer, utbilda aktörer eller producera en färdig helhet som sedan överlämnas till kunden. 

I vårt publikarbete använder vi olika pedagogiska lösningar och handlingsmodeller beroende på målgrupp, uppsatta målsättningar och resurser. Arbetet kan antingen innehålla workshops, besök, möten med konstnärer eller utgöra en längre process som leder till t.ex. en föreställning eller en utställning. Dessutom producerar Kipinä pedagogiskt material för att stöda publikarbetet. 

Kipinä har samarbetat med flera finländska professionella orkestrar och andra kulturaktörer, t. ex. med Musikhuset i Helsingfors, Konstuniversitetet, Finländska barockorkestern, Helsingfors barockorkester, Jyväskylä Sinfonia, Vanda underhållningsorkester, stadsorkestrarna i Vasa, Seinäjoki och St. Michel, Finlands Solistförening och Tapiolakören. 

Produktions- och administrationstjänster

Kipinä erbjuder produktions- och administrationstjänster för olika kulturaktörer. Kipinäs kundunderlag består av såväl föreningar och stiftelser som läroinrättningar, festivaler och enskilda konstnärer. 

Kipinäs specialkunnande ligger i det produktionsarbete inom kulturbranschen som kräver specifik expertis, såsom att planera innehåll och verkställa konstpedagogiska projekt, att organisera konserter och övriga evenemang samt att sköta försäljning, marknadsföring, kommunikation och kontraktärenden i samband med dessa. 

Många av våra kunder har utkontrakterat organisationens administrativa arbete åt Kipinä. Kipinä kan då sköta mötesförberedelser, sammanställning av protokoll och verksamhetsberättelser, eller handha den ekonomiska administrationen och ansöka om finansiering. Vi kommer tillsammans med kunden överens om vilka uppgifter Kipinä ska sköta och skräddarsyr lösningar enligt kundens egna önskemål. Den stadiga sakkunskap, raskhet och noggrannhet som genomsyrar Kipinäs verksamhet gör det möjligt för kunden att i lugn och ro koncentrera sig på det väsentliga. 

Fortbildning

Kipinä erbjuder högklassig fortbildning inom konst- och kulturbranschen. Innehåll för fortbildningarna har t.ex. varit användning av improvisation, interaktion och andra kreativa metoder i instrumentundervisning, samt bandpedagogik, pedagogiska arbetssätt inom ramen för publikarbete och användning av teknik i musikundervisningen. 

Vi samarbetar bl. a. med musikinstitut och skolor för att utveckla utbildningen. Vi utvidgar vårt innehållsutbud enligt kundernas behov och önskemål, och i fortsättningen kommer vi att erbjuda fortbildning för såväl musikbranschen som för övriga konstbranscher och kundgrupper.  

Kontaktinformation 

DIGITAL CAMERA                    6826076747_a02c26bbeb_b_pieni