Koulutus

Kulttuurin kenttä elää ja muuttuu jatkuvasti. Taiteilijat ja pedagogit tarvitsevat työhönsä uusia työkaluja ja näkökulmia, joten täydennyskoulutukselle on runsaasti tarvetta.

Kipinä  tarjoaa korkeatasoista täydennyskoulutusta taiteen ja kulttuurin alalla. Ajankohtaisia sisältöjä ovat muun muassa improvisaation, vuorovaikutuksen ja muiden luovien menetelmien käyttö soitonopetuksessa, bändipedagogiikka, yleisötyössä käytettävät pedagogiset työtavat sekä teknologian hyödyntäminen musiikinopetuksessa.

Teemme yhteistyötä muun muassa musiikkioppilaitosten ja koulujen kanssa koulutuksen kehittämiseksi. Laajennamme sisältötarjontaa asiakkaiden tarpeiden ja toiveiden mukaan, ja jatkossa tulemme tarjoamaan täydennyskoulutusta musiikin lisäksi muillekin taidealoille ja asiakasryhmille.

Ota yhteyttä ja kysy lisää koulutuksistamme!