Tuotanto

Kipinä Productions tarjoaa tuotanto- ja hallintopalveluita erilaisille kulttuuritoimijoille. Toiminta on laajentunut nopeasti, ja Kipinän asiakkaina on niin yhdistyksiä, säätiöitä, oppilaitoksia, festivaaleja kuin yksittäisiä taiteilijoitakin.

Kipinän erityisosaamista ovat kulttuurialan asiantuntemusta vaativat tuottajantyöt, kuten taidekasvatusprojektien pedagoginen sisältösuunnittelu ja toteutus, konserttien ja muiden tapahtumien järjestäminen sekä näihin liittyvä myynti, markkinointi, viestintä ja sopimusasiat.

Monet asiakkaamme ovat halunneet ulkoistaa Kipinälle myös organisaation hallintotyöt eli kokousten valmistelun, pöytäkirjat, toimintakertomukset, taloushallinnon järjestämisen ja rahoituksen hakemisen. Tärkeää on hahmottaa yhdessä, minkä osan työstä asiakas haluaa ulkoistaa ja minkä pitää itsellään. Onnistunut suunnittelu mahdollistaa huipputulokset tehokkaasti toteutettuna ja kohtuullisilla kustannuksilla.

Kipinän vankka asiaosaaminen sekä ripeys ja huolellisuus mahdollistavat sen, että asiakas voi rauhassa keskittyä olennaiseen.