Yleisötyö

Taide ja kulttuuri edistävät kokonaisvaltaisesti kaikenikäisten ihmisten terveyttä ja hyvinvointia. Kipinä Productions haluaa taidelaitosten ja taiteen saavuttavan mahdollisimman laajan joukon ihmisiä. Tähän tarvitaan yleisötyötä.

Kipinä tuottaa yleisötyön palveluita kaikille taidealoille, ideoinnista ja suunnittelusta tuotantoon ja toteutukseen asti. Autamme kulttuuritoimijoita löytämään uusia yleisöjä ja kehittämään toimintaansa vuorovaikutteisempaan suuntaan. Voimme yhdessä suunnitella ja kehittää organisaation toimintaa, toteuttaa jo olemassa olevia suunnitelmia, kouluttaa tekijöitä tai tuottaa valmiin kokonaisuuden “avaimet käteen” -periaatteella.

Yleisötyössä käytämme erilaisia pedagogisia ratkaisuja ja toimintamalleja riippuen kohderyhmästä, tavoitteista ja resursseista. Työskentelyyn voi kuulua työpajoja, vierailuja, taiteilijakohtaamisia tai pidempi prosessi, joka johtaa esimerkiksi esitykseen tai näyttelyyn. Lisäksi Kipinä tuottaa pedagogista materiaalia yleisötyön tueksi.

Kipinällä on käytössään laaja verkosto eri taidealojen ja erityisalueiden ammattilaisia, joita hyödynnämme projekteissa jatkuvasti.